15-16 czerwca 2019, Katowice, Centrum Konferencyjne Vienna House Easy

OPTOMETRIA KLINICZNA 2019


Szanowni Państwo,

termin zgłaszania prac do prezentacji ustnych już upłynął.
Dziekujemy za wszystkie prace.

Zgłoszenie pracy nie jest jednoznaczne o przyjęciu jej do prezentacji ustnej lub plakatowej. Ostateczną decyzję podejmuje Komitet Naukowy.

Wytyczne do przygotowania streszczenia po polsku

Oryginalny język razem z tytułem, autorami i afiliacjami powinien
zawierać maksymalnie 2200 znaków

 

Całość tekstu proszę opracować jednolicie bez wyróżnień i spacji czcionką 12p Times New Roman z jednym odstępem między wierszami z marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza, bez justowania z wysunięciem dla akapitu 1,25.

W przypadku kilku autorów, proszę wskazać przez podkreślenie osobę referującą.

Centrum Konferencyjne Vienna House Easy
Sokolska 24
40-086 Katowice

15-16 czerwca 2019

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki